maskolius

maskolius
×maskõlius (brus. мacкaль) sm. (2) psn. 1. caro kariuomenės kareivis: Į maskoliùs, į vaiską išejo Škn. Į maskoliùs nudavė Škn. Ėjo maskõlius iž vainos namo (ps.) Lz. Vieną kartą maskolius, grįždamas iš vaisko, užėjo pas tuos žmones SI333. 2. CII75, 346, K rusas: Maskolių žemė R297. Ar nedabojai, kad visi taip elgiasi būrai? Šveds, maskõlius, lenks ir žyds kitaip nepadaro K.Donel.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ištraukti — Rtr, Š; SD409, H184, R46, MŽ61, M, LL101,286, ŠT24 1. tr. VlnE175, N, KI165, LL294, ŠT22, BŽ78,82, DŽ1 išrauti, išpešti, išlupti, pašalinti ką tvirtai besilaikantį, įkliuvusį, pritvirtintą ir pan.: Ištraukti raktą NdŽ. Ištrauk uožuolą su šaknimi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apveizdėti — apveizdėti, apveizdi (àpveizdžia J), ėjo 1. tr. SD1111, SD207, Sut, D.Pošk, N, Rtr, Š apžiūrėti, apžvelgti, norint ką sužinoti, išsiaiškinti, su kuo susipažinti, ką patikrinti: Aš apveizdėjau visus pašalius J. | refl. tr., intr. D.Pošk, K, Š:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžaisti — 1 apžaĩsti, apžaĩdžia, àpžaidė, apžaisti K; Q537 1. tr. SD221, D.Pošk, N, Sut, KGr169 žaidžiant laimėti, nugalėti, aplošti (ppr. kortomis): Žaid[ė] any kortõs ir jau ėm[ė] maskolius apžaid[ė] LzŽ. 2. refl. prasilošti: Čysta visas apsižaidė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrėsti — iškrė̃sti, ìškrečia, ìškrėtė tr. 1. Škn išpurtyti: Ot kad iškrėtė salduolę obelį šią naktį [vagys], nė vieno obuolio nebėra! Upt. Iškrėsti sodnai, nė vieno obuolio neberasi Grz. Iškrės vėjas lapelius, pakąs šalna žiedelius NS1273. Ąžuolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrenkti — ištreñkti, ia (ìštrenkia), ìštrenkė 1. tr. NdŽ trenkiant padaryti, išmušti: Kai perkūnas trenkė, i ìštrenkė prūdelį Šd. ║ refl. BsPII63(Kln) pažirti, pabirti (ppr. nuo smūgio): O kada patrenkė į žemę pūrą, išsitrenkė iš pūro daug piningų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvertimas — išvertìmas sm. (2) 1. Sut, LL299, KŽ, NdŽ → išversti 2: Ižvertimas SD301. Jeigu žolei pervežti naudojami paprasti sunkvežimiai, jai iškrauti patogu naudoti išvertimo tinklus rš. ║ Žadėjo da tą katiną pašvęsti už smetono išvertìmą LKT110(Lkv). 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maskolis — ×maskõlis sm. (2) žr. maskolius: 1. Jau atej bernukam eit maskoliuos Lz. Pasidainuosim vedu broleliai, pakol tebesam ne maskolėliai (d.) Kp. Duona, druska, [v]andenėlis – tai maskolio pasilkėlis LTR(Sb). Jau metai bus, kap nuej[o] maskoliuosna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • meskolius — ×meskõlius sm. (2) End žr. maskolius 1: Iš meskõlių parejo Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiųsti — nusių̃sti, nusiuñčia, nùsiuntė tr. K, Rtr, DŽ1; SD217,203, KlC104, H153, Q558, R420, Sut, M 1. paliepti nueiti, nuvykti: Nusiųstas SD279. Nusiunčiu pas ką R64. Nusių̃sti daktaro NdŽ. Jis nùsiuntė piršlius pas tą karalaitę NdŽ. O mane gig pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutverti — 2 nutverti, nùtveria, nutvėrė Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q27, SD1129, SD78,388, H, H171, R, MŽ, Sut, N, M 1. tr., intr. nučiupti, pagriebti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Šuva nutvėręs už kelnės dantimis duskina J. Iš nejučių nutverk J. Plaukų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”